Skip to content

Úradné dokumenty

Uznesenia:

Hospodársky a sociálny rozvoj:

Územné plány:

Civilná obrana:

Vyhlášky:

Iné:

Projekty ukončené od roku 1992:

Register zmlúv, objednávok a faktúr obce Povoda: