Skip to content

Školstvo v obci

Materská škola


V obci je materská škola. Kapacita zariadenia je 20-22 detí, v súčasnosti ju navštevuje len 12 detí. Po poklese v minulých rokoch v súčasnosti opäť rastie počet detí umiestnených v materskej škole.

Základná škola v obci nie je, žiaci navštevujú základné školy v Dunajskej Strede.
Stredoškolské vzdelanie poskytujú viaceré všeobecnovzdelávacie i špecializované a učňovské školy v Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi.

Nekomerčnú občiansku vybavenosť v obci ďalej reprezentjuje kultúrny dom s vlastnou knižnicou, a obecný úrad.

kep009

kep018

kep053

kep052