Skip to content

Zasadnutia OZ

Rok 2023

február 23 – 14,00

apríl 27 – 14,00

jún (dátum zverejníme čoskoro) – 14,00

september (dátum zverejníme čoskoro) – 14,00

november (dátum zverejníme čoskoro) – 14,00