Skip to content

Dejiny obce

PÓDATEJED

Za súčasným pomenovaním obce Povoda – Pódatejed sa skrývajú časti Povoda, Čenkesfa a Lidértejed. Dnešnú formu nadobudla v roku 1940, kedy sa spomenuté časti obce zlúčili, a terajšie pomenovanie Povoda sa datuje od roku 1948 (slovenské pomenovanie). Medzi rokmi 1960 -1990 obec patrila k obci Kútniky (Hegyéte). Územie obce v dnešnej dobe zaberá 602 ha, a počet obyvateľov je 861. (stav k 31.12.2009).

PÓDAFA

terkepnagyS pomenovaním obce, ktorá vznikla v blízkosti Dunajskej Stredy, sa prvýkrát stretávame v dokumente z roku 1260 vo forme Poda Ety. V roku 1773 ako Pódafa, r.1940 Pódatejed, r.1948 ako Povoda. V roku 1455 kráľ Ladislav V. daroval osídlenie Poda-Ethelom, a rodina Pódaových ho vlastnila až do konca 18. storočia. Na začiatku 19. storočia sa v obci postavil parný mlyn, ktorý bol funkčný až do začiatku 20. Storočia, bol majetkom akciovej spoločnosti Parný mlyn a.s., Dunajská Streda. Ku katastrálnemu územiu obce patrili aj Marczellov majer, Zöldfa – sklad a Zöldfa.

Pomenovanie extravilárnych častí :
1. Zöldfa – trieda- je močaristá oblasť. Na malom kanáli sa prechádzalo na drevenom mostíku.Táto časť bola odvodnená a v dnešnej dobe je zastavaná.
2. Téglaház-Tehelný dom – nachádzal sa v oblasti močiarov Zöldfa triedy. Boli tu kedysi služobnícke domy, ktoré boli majetkom dunajskostredského žida. Svätý kríž z cesty bol preložený na kraj obce.