Skip to content

Novinky

Ukradnutie zvonu

Obec Povoda touto cestou žiada občanov, ktorý by vedeli poskytnúť nejaké informácie ohľadne odcudzenia zvonu (aj anonymne), nech to… »

Výzva

Oboznámenie verejnosti – Z dôvodu komplexnej rekonštrukcie na zariadeniach NN rozvodov elektrickej energie v častiach obce Lidér… »