Skip to content

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ZLÚČENÉHO ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA – MAŠTALE PRE OŠÍPANÝCH, AGROKORN S.R.O.

 

Dôležité dokumenty týkajúce sa oznámenia otvoríte kliknutím na obrázky:strana 2 (1)

 

 

strana 3 (1)

 

Capture