Skip to content

Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Centrum pre deti a rodiny v Dunajskej Strede (bývalý „Detský domov Dunajská Streda“) plánuje vblízkej budúcnosti uskutočniť prípravu profesionálneho náhradného rodiča. Manželský pár alebo fyzická osoba, ktorá sa chce stať profesionálnym náhradným rodičom musí mať aspoň úplné stredoškolské vzdelanie. Pre záujemcov, ktorí majú ukončené stredné vzdelanie bez maturity je rozsah prípravy 80 hodín, pre záujemcov, ktorí majú ukončené stredné vzdelanie s maturitou je rozsah prípravy 60 hodín.

Profesionálny náhradný rodič je zamestnancom centra pre deti arodiny, ktorý poskytuje starostlivosť deťom vo svojom domácom prostredí. Počas odbornej prípravy sa účastníci zoznámia so základmi najdôležitejších tém, ktoré sa vyskytujú pri starostlivosti o deti v ústavnej starostlivosti.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme v čase od 07:30 hod. do 15:00 hod. na telefónnom čísle 031/2433004, prípadne osobne na adrese: Centrum pre deti a rodiny, Nezábudková 474/3, Dunajská Streda.

Príprava profesionálneho náhradného rodičovstva PDF