Skip to content

Date archive for: marec 2015

Výzva

Oboznámenie verejnosti – Z dôvodu komplexnej rekonštrukcie na zariadeniach NN rozvodov elektrickej energie v častiach obce Lidér… »