Skip to content

Výzva

Oboznámenie verejnosti – Z dôvodu komplexnej rekonštrukcie na zariadeniach NN rozvodov elektrickej energie v častiach obce Lidér Tejed a Pódafa, bude obmedzená dodávka elektrickej energie. Harmonogramy a časti obce bez dodávky elektriny sú uvedené v prílohách tejto výzvy.
Za pochopenie ďakujeme!

prerus_distr_el7prerus_distr_el1 prerus_distr_el2 prerus_distr_el3 prerus_distr_el4 prerus_distr_el5 prerus_distr_el6 (1)