Skip to content

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Povoda – voľby 2022

Obec Povoda v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Povoda ku dňu 29.09.2022 – 789 osôb.