Skip to content

ZBER PET PLASTOVÝCH FLIAŠ 2021

OBEC : Povoda
ZBER : 1 x mesačne
DÁTUM : január 20, február 17, marec 17, apríl 21, máj 19, jún 16, júl 21, august 18, september 22, október 20,
november 17, december 15 – ráno od 07,00 hod.

Obaly, ktoré zbierame :
PET fľaše od nápojov, PE/PP fľaše od domácej drogérie (čistiace prostriedky, šampóny,….), Obalová fólia číra, reklamné tašky, Prepravky, záhradný nábytok, kanistre, čisté kýble (položiť ich vedľa vriec), Umelohmotné predmety z domácností ( detské hračky bez železa,….), Plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb, TetraPack (obaly od mlieka a džúsov,…..)
Nezbierame :
Prepravky na jedlá, jogurtové kelímky, tácky na mäso, kvetináče, vrecúška od sladkostí, celofánové a tatrafánové vrecúška, degenerované, zašpinené predmety, okenné žalúzie, okenné rámy, plastové obklady, kanistre, fľaše od motorových olejov, fólie zo stavebných materiálov /tehly, škrídle…/, agrofólia, kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie, bazény, polievacie hadice, topánky, vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov, polystyrene, kýble znečistené betónom, farbami, zeminou….., umelohmotné časti elektrospotrebičov ( tieto patria medzi elektroodpady)

Ako zbierať :
Zbierame len priesvitné vrecia, lebo obyčajne v tmavých, nepriesvitných vreciach sú také odpady, ktoré nezbierame.
Žiadame PET fľaše pošliapať na plocho a tak uložiť do zberových vriec.
Vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na zber.
Väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec.