Skip to content

Vlastníci pozemkov, nedajte sa zlákať!

V posledných týždňoch dostali vlastníci pozemkov ponuky od rôznych spoločností, ktoré
ponúkajú vyplatenie hotovosti za pôdu a sľubujú, že sa o všetko postarajú, len treba podpísať kúpnu
zmluvu.
Spoločnosti vystupujú ako seriózni partneri, ochotní odkúpiť pôdu aj v tom prípade, keď je
v nájomnom vzťahu. Sú to subjekty založené v blízkej minulosti, bez aktívnej poľnohospodárskej
činnosti v poľnohospodárstve, s nejasnými úmyslami a neznámym pozadím.
Pôda patrí tým, ktorí na nej hospodária aktívne a prinášajú celospoločenský úžitok. Nenechajte
sa zlákať vidinou ľahkého zárobku. Výmera poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sa nedá navýšiť, je
to národné bohatstvo štátu, mala by slúžiť skutočným poľnohospodárom, ktorí sa o ňu starajú,
zveľaďujú ju a vyrábajú kvalitné potraviny. Zdravotne bezpečné potraviny od miestnych
poľnohospodárov sú základom nezávislej budúcnosti, preto si treba pôdu vážiť ako národné bohatstvo.
Zvážte jej predaj podľa možnosti dôveryhodným subjektom.

Vlastníkom pozemkov – Földtulajdonosoknak