Skip to content

Koronavírus – odporúčania a usmernenie

Osoby, ktoré sa zdravotne necítia dobre a majú príznaky akými sú suchý kašeľ, horúčka či iné, alebo boli v kontakte s osobami z rizikových oblastí, resp. z oblastí postihnutých koronavírusom, prípadne sa sami vrátili z týchto oblastí, aby neopúšťali zbytočne svoje domovy, ale zostali doma a zavolali na niektoré z ďalej uvedených telefónnych čísiel, kde ich usmernenia, ako majú ďalej postupovať:

– linka tiesňového volania 112,

– operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 155,

– linka call centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zriadená ohľadne koronavírusu pre náš okres 0910/459 200.

  

S pozdravom,

Ing. Alica Bíróová,

poverená vedúca odboru

Okresný úrad Dunajská Streda

odbor krízového riadenia

Korzo Bélu Bartóka 789/3

929 01 Dunajská Streda

tel.: 031/5901 516

mobil: 0905/297 548

e-mail: Alica.Biroova@minv.sk