Skip to content

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín, marec 2017

Obec Povoda oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v katastrálnom území Lidér Tejed, parc. č. 162/86.

Príslušný dokument je možné stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz:

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín, marec 2017