Skip to content

Skrášľovanie okolia materskej škôlky 2016

Pre pomoc pri prácach v okolí našej materskej škôlky ďakujeme pani učiteľkám a rodičom:
Bereczk László a manželka, Marika – sponzori rastlín a živého plotu
Virág Csaba a Póda Alexander – záhradnícke práce
Bunda Martin
Csonga Ľubica
Diószegi Dušán, Ing.
Dömötör Ildikó
Gajdosík Viola
Hideghéty István
Juhos Richard
Juhos Edit
Kardos Zsuzsanna
Kosár Szilárd
Matušek Ladislav
Rostovič Mónika
Slánsky Boris a jeho kolega
Süke Ernő, ifj.
Vargová Zuzana
Obecný úrad

Pre nahliadnutie do galérie kliknete sem alebo si vyberte záznam Galéria z menu vľavo.

Pokračujeme čoskoro!