Skip to content

ROZHODNUTIE JE PRÁVOPLATNÉ – zamietnutie stavebného povolenia na stavbu maštale ošípaných

Dňa 12.1.2016. nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktoré zamieta postaviť maštale pre ošípaných spoločnosti Dan Agrar s.r.o. v katasteri našej obce. Príslušný dokument je k nahliadnutiu kliknutím sem:

Dan Agrar – zamietnutie stavebného povolenia