Skip to content

Ukradnutie zvonu

Obec Povoda touto cestou žiada občanov, ktorý by vedeli poskytnúť nejaké informácie ohľadne odcudzenia zvonu (aj anonymne), nech to oznámia starostovi obce. Súvisiaci dokument môžete nahliadnuť kliknutím sem:

Odcudzenie zvonu

Touto cestou žiadame občanov, ktorý by vedeli poskytnúť nejaké informácie ohľadne odcudzenia zvonu (aj anonymne) , nech to oznámia starostovi obce.

harang201201 harang201202 harang201203 harang201204 harang201205 harang201206 harang201207 harang201208 harang201209 harang201210 harang201211