Skip to content

COVID-19 Karantén enyhítések – 5.5.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020, ktorým sa s účinnosťou od 6. mája 2020 od 06:00 h upravujú podmienky uvoľnenia niektorých zariadení,

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020, ktorým sa s účinnosťou od 6. mája 2020 od 06:00 h povoľuje výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní určených podmienok.