Skip to content

Pályázat az óvoda igazgatói tisztségének betöltésére

Pódatejedi Községi Hivatal, Pódatejed 133, 929 01 Pódatejed

 a 2003/596.számú, az  állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZK NT törvény 4.§, valamint a 2003/552.számú közérdekű munkavégzésről szóló törvény alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

az alábbi óvoda

igazgatói tisztségének betöltésére:

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Povoda 75– Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Pódatejed 75

A megbízatási időszak kezdete: 2016. 09. 1.

 

Szakmai feltételek:

 

 • az adott típusú iskolák vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról szóló  2009 évi 437. oktatásügyi minisztériumi rendelet értelmében
 • legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat

 

Egyéb kritériumok és követelmények:

 

 • büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség
 • vezetői képességek
 • számítógépes ismeretek
 • a szlovák és a magyar nyelv ismerete

 

A pályázathoz szükséges mellékletek:

 

 • írásbeli jelentkezés az igazgatói tisztség betöltésére hirdetett pályázatra,
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata
 • 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai önéletrajz
 • igazolás a pedagógiai tevékenység hosszáról
 • orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez szükséges fizikai és szellemi

alkalmasságról

 • az óvoda fejlesztési koncepció tervezete 5 évre
 • beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak

alatt a személyi adatok védelméről szóló 2013 évi 112-es törvény értelmében,

 

A pályázatokat 2016. augusztus 15-ig,  12,00 óráig kérjük lezárt borítékban „Výberové konanie – MŠ, neotvárať ” megjelöléssel az alábbi címre eljuttatni: Obec Povoda, Obecný úrad,  Povoda 133, 929 01 Povoda. 

 

A kapcsolódó dokumentum ide kattintva letölthető.