Skip to content

Rendkívüli helyzet: Koronavírus

Közöljük a Belügyminisztérium rendeletét a koronavírussal kapcsolatos rendkívüli helyzetről:

Rendelet PDF formában: Rendkívüli helyzet: Koronavírus

Dobrý deň,

oznamujeme Vám, že Vláda SR v stredu 11. marca 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území našej krajiny mimoriadnu situáciu dnešným dňom, t.j. 12. marcom 2020 v čase od 06:00 h na celom území Slovenskej republiky.

Mimoriadnu situáciu vyhlásila vláda SR na Návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie (viď prílohu) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Návrh predložili na rokovanie vlády predseda vlády Peter Pellegrini a ministerka vnútra Denisa Saková podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v a § 48 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vláda. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia.

S pozdravom,

Ing. Alica Bíróová,

poverená vedúca odboru

Okresný úrad Dunajská Streda

odbor krízového riadenia

Korzo Bélu Bartóka 789/3

929 01 Dunajská Streda

tel.: 031/5901 516

mobil: 0905/297 548

e-mail: Alica.Biroova@minv.sk